Caderno de bitacora dos Obradoiro de animación informática para o alumnado en Lugo.